Často kladené otázky

 • Objednání vozidla

 • Co budu potřebovat doložit za doklady (příjmy...)?

  Doklady, které od Vás budeme potřebovat, závisí na právní formě Vaší společnosti, resp. typu účetnictví.

  U právnické osoby – účetní závěrku - rozvahu a výkaz zisku a ztrát (za poslední dva roky).

  U fyzické osoby podnikající – podepsané a orazítkované daňové přiznání (za poslední dva roky).

  Ve všech případech potřebujeme sken občanského průkazu osoby přebírající vozidlo.

 • Jak dlouho bude trvat schválení mé poptávky/ žádosti o vůz?

  Pokud máme veškeré doklady, bude posouzení vaší objednávky trvat jeden až dva pracovní dny.

 • Za jak dlouho budu mít vůz k dispozici?

  U skladových vozidel cca. do 2 až 3 týdnů, u vozidel objednávaných do výroby se termín dodání liší dle výrobce. Rádi vám na vyžádání sdělíme přesnější odhad dodání požadovaného vozidla. Po objednávce vás budeme vždy informovat o předpokládaném termínu dodání vozu.

 • Mohu si nechat zpracovat individuální nabídku na jiné vozidlo?

  Naše nabídka vozidel zahrnuje nejčastěji poptávané varianty osobních i užitkových vozidel spolu s přihlédnutím na celkovou nákladovost vozu. Volíme ta vozidla, která mají vysokou užitnou hodnotu, dlouhodobě stabilní zůstatkové ceny na trhu a nízké provozní náklady tak, abychom dosáhli co nejnižší splátky operativního leasingu. Z dlouholeté zkušenosti již víme, že nabídky jiných konfigurací nejsou tak cenově příznivé, ale na vaši žádost jsme schopni sehnat a zafinancovat pro vás jakýkoliv vůz.

  Součástí naší nabídky jsou pravidelně aktualizované akční nabídky vozidel za výhodných cenových podmínek. Této nabídky lze využít na základě pevně daných parametrů leasingu, bez možnosti další úpravy či změny. Velmi často se jedná o nejlepší cenové nabídky na trhu, doporučujeme průběžně nabídky sledovat a využít jich.

 • Provoz vozidla

 • Kdo bude majitelem vozu uvedeným v TP?

  Majitelem vozu zůstává po celou dobu leasingu společnost Drivalia Lease Czech Republic s.r.o.

 • Co je to rekalkulace?

  V případě, že se v průběhu leasingu ukáže, že vámi původně předpokládaný nájezd se výrazněji liší od toho skutečného, je možné měsíční splátku tzv. rekalkulovat. To znamená, že ji více uzpůsobíme novému předpokládanému nájezdu na konci leasingu. Vy se tak vyvarujete např. hrazení nadlimitních kilometrů na konci leasingu.

 • Lze přidat, či odebrat služby v průběhu leasingu?

  Do operativního leasingu lze v průběhu přidat dálniční známku, připojištění skel či silniční asistenci s platností od dalšího měsíce. Jiné služby nelze přidávat, nebo odebírat v průběhu pronájmu vozu.

 • Jaké služby si k vybranému balíčku zajišťuji? A mohu je měnit?

  Volbu požadované úrovně služeb je nutné provést vždy na začátku při objednávce vozidla. Není možné ji měnit v průběhu leasingu. Detailní přehled jednotlivých úrovní služeb a jejich zastoupení v balíčcích GO, GO Plus a GO Premium naleznete zde.

 • Kam se mohu obrátit o pomoc, při provozu vozidla?

  Stačí, když nás budete kontaktovat na nonstop lince pro řidiče 296 333 666. Rádi vám se vším pomůžeme.

 • Pojištění a krytí škod

 • Mohu si pojištění vozidla sjednat sám?

  Postaráme se o pojištění vozidla i případné vypořádání pojistné události a to od A do Z. Není tedy důvod, aby si klient pojišťoval vozidlo sám. Navíc u tzv. povinného ručení nám zákon jako majiteli vozu nařizuje pojistku zajistit.

 • Jaký bude postup při odcizení vozidla?

  V případě odcizení nebo tzv. totální škodě (havárie, po které je vozidlo neopravitelné, nebo je neekonomické ho opravovat) se hradí celková vzniklá škoda (do úrovně obecné nebo účetní hodnoty - podle zvolené varianty). Výjimkou je jen spoluúčast, kterou hradí klient dle zvoleného rozsahu služeb.

  Do okamžiku, než se rozhodne o tom, že vozidlo je definitivně odcizeno (obdržíme oznámení o ukončení šetření od PČR), nebo se rozhodne o neekonomičnosti opravy vozidla, hradí klient běžnou měsíční splátku.

 • Jaký je rozdíl mezi krytím škod na obecnou a účetní hodnotu?

  Krytí škod na obecnou hodnotu vozu je levnější varianta. Poskytovatel v případě tzv. totální škody (odcizení, neekonomická oprava) hradí škodu do výše běžné ceny vozidla v daném stáří a nájezdu km. Riziko pro klienta je, že leasingová společnost si bude nárokovat úhradu rozdílu oproti účetní hodnotě vozidla, kterou k dané chvíli eviduje v účetnictví.

  Oproti tomu krytí škod na účetní hodnotu vozu pokrývá škodu do výše účetní hodnoty vozidla. Klient pak v případě totální škody hradí pouze spoluúčast.

 • Co to znamená spoluúčast např. 5%, min. 5.000 Kč?

  Jedná se o procento z částky (podíl), které klient hradí na vzniklé škodní události. Pokud náklady na opravu nepřesáhnou částku 100.000,- je vždy fakturována spoluúčast 5.000,- Kč (minimální spoluúčast) a při opravě nad 100.000,- je fakturována procentuální spoluúčast, tedy 5% z nákladů nad 100.000,- Kč. s Dle sjednané výše se částka i procenta mění. Při opravách do 5.000,- Kč hradí klient vždy celou částku.

 • Co to je zelená karta? Musím ji mít vytisknutou ve voze?

  Jedná se o Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozu (POV). V rámci ČR ji není třeba mít od roku 2022 vytisknutou, ale je nutné ji mít u sebe, alespoň v elektronické formě. V zahraničí je stále vyžadována vytištěná verze.

 • Kde v zahraničí platí zelená karta?

  Rozsah platnosti zelené karty je uvedena na zadní straně karty.

  Úplné a aktuální podrobnosti jsou k nalezení na stránkách České Kanceláře pojistitelů - Zelená karta.

 • V případě krytí škod na sklech, kromě bočního skla dveří bude uhrazena i drobná rýha v laku u sloupku?

  Ze služby krytí škod na sklech bude uhrazeno pouze sklo a práce spojená s výměnou/opravou skla. Vše ostatní není předmětem krytí. V tomto případě je škoda na sloupku uplatnitelná pouze ze služby krytí škod na vozidle, ale s odpočtem sjednané spoluúčasti.

 • Která skla jsou hrazena z krytí škod na sklech?

  Jsou hrazena všechna výhledová skla vozidla, vyjma střešního okna.

 • Škodní události

 • Proč vyplňovat Záznam o dopravní nehodě?

  Nutnost vyplnit Záznam o dopravní nehodě stanovuje zákon. Vyplňte ho tedy při každé nehodě (s viníkem, nebo s poškozeným) a posléze jej odešlete e-mailem na adresu hlasenipu@leaseplan.cz. V případě nedoložení tohoto dokladu se viník vystavuje hrozícímu postihu ze strany pojišťovny, či poskytovatele krytí za nesplnění povinnosti uložené zákonem. Poškozenému naopak hrozí zamítnutí nároku na náhradu vzniklé škody v případě neprokázání tzv. právního základu.

 • Dopravní nehoda - je nutné volat Policii?

  VŽDY volejte Policii v těchto případech:

  • Pokud dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě zřejmě převyšující na některém z vozidel částku 100.000 Kč.
  • Pokud dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě.
  • Pokud dojde k poškození nebo zničení součásti pozemní komunikace.
  • Pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech ohledně míry zavinění dopravní nehody.
 • Vandalismus - je nutné volat Policii při vloupání do vozidla, odcizení vozidla, nebo odcizení jeho části?

  V případech spojených s trestnou činností, či vandalismem platí povinnost přivolat Policii vždy, i při malých hmotných škodách. Nebude-li takovýto trestný čin šetřen Policií ČR, jedná se o nelikvidní škodní událost. Škodu nebude možné službou krytí škod uhradit.

 • Rozbité čelní sklo - je nutné volat Policii?

  V těchto případech neplatí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, nejedná se o dopravní nehodu, a tedy zde neplatí žádné finanční limity. Hlásit tato poškození na Policii ČR není účelné. V těchto případech pojišťovna, či poskytovatel krytí protokol nevyžaduje.

 • Mohu opravovat poškozené vozidlo v zahraničí?

  Obecně lze říci, že ne. Drivalia povolí pouze opravy z důvodu bezpečnosti provozu u škod, kde by oprava až v ČR byla pro řidiče nebezpečná (čelní sklo, světla, zpětné zrcátko...). Poškození, která nemají přímý vliv na bezpečnost, budou opravována až v ČR (promáčklý blatník, prasklý nárazník, poškození laku na kapotě). U větších poškození, nebo v případě nepojízdnosti vozidla, bude zvažován odtah do ČR.

 • Z jakého důvodu nechce Drivalia povolit kompletní opravu v zahraničí?

  Hlavním důvodem je cena opravy v zahraničí. Zejména s ohledem na kurz jsou ceny oprav v zahraničí vyšší, navíc je zde problém s úhradou DPH, případně s kurzovými rozdíly a také s vyšší mzdou za práci než je v ČR. Poskytovatel krytí hradí cenu opravy obvyklou v ČR, neboť zde je vozidla primárně pojištěno a více náklady spojené s kurzovým rozdílem, DPH a poplatky za úhradu do zahraničí jsou klientovi přefakturovány.

 • Údržba

 • Proč Drivalia nedovolila servisu servisní zákrok na mém vozidle?

  Ke schvalování servisních úkonů přistupujeme s pečlivostí řádného hospodáře. Pokud tedy např. vyhodnotíme zákrok požadovaný servisem za neopodstatněný, je naše stanovisko zamítavé. Díky našemu přístupu a zkušenostem jsme schopni snížit náklady na údržbu a vám tak poskytnout nižší měsíční splátku. Nikdy ale nebude mít náš přístup za následek snížení bezpečnosti vozidla, ohrožení posádky, nebo zabránění využívání všech funkcí vozidla.

 • Mám nechat vozidlo opravit / servisovat před vrácením? Opravit myšleno v rámci pojistné události - tedy skla, škrábance apod.

  Po vrácení vozidla na konci leasingu dochází ke zhodnocení tzv. nadměrného opotřebení. Veškerá poškození proto doporučujeme nahlásit společnosti Drivalia a nechat opravit ve smluvním servisu ihned po pojistné události. Předejdete tak zbytečným vícenákladům na konci leasingu. Po vrácení vozu totiž již nelze dohlásit případné škody na povinné ručení ani využít platby spoluúčasti. Veškeré škody bude tedy nutné uhradit v plné výši. Se službou Tolerance nadměrného opotřebení vám odpustíme opotřebení až do výše 10.000 Kč. Více se dozvíte zde.

 • Kde a jak mám provést STK?

  Pro absolvování STK stačí, když nás kontaktujete na lince 296 333 666. Poradíme vám, jak postupovat.

 • Mohu do jakéhokoliv autorizovaného servisu značky mého vozu?

  Abychom dokázali zajistit požadovanou úroveň služeb a zároveň hlídat náklady na servisní úkon, je bezpodmínečně nutné, aby byl úkon proveden v síti našich smluvních servisů. Objednat se do něj můžete prostřednictvím telefonní linky 296 333 666.

 • Pneumatiky

 • Mohu na výměnu pneumatik do jakéhokoliv pneuservisu?

  Abychom dokázali zajistit požadovanou úroveň služeb a zároveň hlídat náklady na servisní úkony je bezpodmínečně nutné, aby byl úkon proveden v síti našich smluvních pneuservisů. Objednat se do něj můžete prostřednictvím telefonní linky konkrétního pneuservisu. Seznam smluvních pneuservisů najdete zde.

 • Kde mám uložené pneumatiky?

  V případě sjednání služby Pneuservis obdržíte druhou sadu pneu při převzetí, v zavazadlovém prostoru vozu a zavoláte na linku 296 333 666 (volba 6). Na lince sdělíte lokalitu bydliště/pracoviště a my vám poradíme nejbližší smluvní pneuservis v dané lokalitě. Při uložení pneumatik do pneuservisu obdržíte skladištní list a při sezonní obměně pneu jezdíte do stejného pneuservisu.

 • Kde mohu skladovat pneumatiky a kola?

  V případě služby Pneumatiky a pneuservis je možné pneumatiky a kola skladovat pouze v síti partnerských pneuservisů.

 • Jaké zimní pneu a disky jsou k vozidlům dodávány?

  Vozidlo je dodáváno s disky dle kalkulace. Zimní sada pneumatik je dodávána na odpovídajících plechových discích.  Pro vozidla s větším rozměrem zimních pneu než 16" nedodáváme sadu plechových disků, ale pneumatiky jsou přezouvány na disku z výroby. Zimní pneumatiky jsou dodávány ve shodné kategorii, jako letní.

 • V případě poškození pneu dodaných společností Drivalia, bude nákup nových pneu řešen přes společnost Drivalia?

  Ano, nákup a výměnu pneu řeší Drivalia. Výměna poškozených pneumatik není součástí měsíční splátky - v té je počítáno pouze s běžným opotřebením pneu. Pneumatiky vyměněné z důvodu jejich poškození vám proto budou přefakturovány. V případě poškození pneu i disku při pojistné události jsou tyto náklady hrazeny z pojistného plnění.

 • Lze jakékoliv pneuslužby nechávat přeúčtovat přes společnost Drivalia?

  Služby pneuservisu, které nejsou součástí splátky, není možné nechávat přeúčtovat na společnost Drivalia. Takové služby musí být uhrazeny smluvnímu pneuservisu na místě.

 • Vrácení vozidla

 • Co je všechno potřeba vrátit s vozem?

  S vozidlem je potřeba vrátit vše, co vám bylo předáno při jeho převzetí na začátku leasingu, případně bylo dodáno v průběhu leasingu. Jedná se zejména o veškeré doklady k vozidlu, všechny klíče, povinnou výbavu vozidla, doplňky pořízené společností Drivalia (např. tažné zařízení, mříž apod.), atd.

 • Jakým způsobem auto prodáváte?

  Vozidla vrácená z operativního leasingu prodáváme mimo jiné prostřednictvím našeho autobazaru Drivalia.

 • Bude mi vyúčtované poškození vráceného vozidla ?

  Po vrácení vozidla na odstavnou plochu provede inspektor nezávislé společnosti SGS ohledání vozidla a vyhodnotí jeho případně nadměrné opotřebení. Tím se rozumí opotřebení, které není běžné pro dané stáří a nájezd vozidla. Co lze považovat za nadměrné opotřebení se dozvíte v manuálu, který naleznete zde. Pokud vámi vrácené vozidlo nebude vykazovat žádné nadměrné opotřebení, nebude vám nic účtováno. O výsledku šetření inspektora SGS budete informováni prostřednictvím protokolu, který Vám bude zaslán emailem.

  V rámci balíčků služeb GO Plus a GO Premium vám na konci leasingu odpustíme případné nadměrné opotřebení až do výše 10.000 Kč. Více o službě se dočtete zde.

 • Kam a jak mám vozidlo vrátit?

  Vozidlo je nutné po skončení leasingu vrátit osobně na odstavnou plochu společnosti Drivalia za dozoru SGS inspektora. Vrácení je potřeba si zarezervovat dopředu na konkrétní datum. Detailní návod naleznete zde.

Zavřít

Poukaz ke každé objednávce!

Součástí objednávek vozů do konce prosince 2021 je nyní i poukaz do Alza.cz, nebo palivová karta OMV..

Vybrat si auto