Co dělat, když...

...havaruji nebo mi někdo poškodí auto

 • Zapněte výstražná světla, oblečte si ochrannou reflexní vestu a místo nehody označte výstražným trojúhelníkem (minimálně 50 metrů před nehodou na pozemní komunikaci nebo 100 metrů na dálnici).
 • V případě zranění volejte záchrannou službu (tel. 155 nebo 112).
 • Zavolejte Policii ČR (tel. 158), po sepsání protokolu si nezapomeňte vyžádat jeho kopii nebo adresu a číslo jednací, pod kterým bude žádost vedena.
 • Zjistěte a poznamenejte si informace o okolnostech vzniku nehody a jednotlivých účastnících.
 • Bezprostředně nahlaste událost společnosti Drivalia a řiďte se pokyny operátora.
 • Pojistnou událost můžete nahlásit na e-mailu hlasenisu@drivalia.com.

Veškeré záležitosti spojené s vyřizováním pojistné události pro Vás zajistí pojistné oddělení Drivalia.

...potřebuji náhradní vozidlo

 • Drivalia je připraven poskytnout vám náhradní vůz sjednané kategorie, pokud oprava vašeho auta nemůže být provedena do jednoho pracovního dne.
 • Náhradní vozidlo je poskytnuto na dobu nezbytně nutnou k opravě vašeho vozu.
 • Náhradní vozidlo objednejte telefonicky nebo e-mailem nahradnivozy@drivalia.com u společnosti Drivalia.
 • Pokud služba není součástí vaší smlouvy, můžete si ji i tak objednat písemně prostřednictvím kontaktní osoby ve vaší společnosti.

...potřebuji vyměnit pneumatiky

 • Objednejte se do smluvního pneuservisu, jejich seznam naleznete zde.
 • Do pneuservisu se objednejte telefonicky nebo e-mailem nejméně 7 pracovních dní před požadovaným termínem výměny.
 • Při objednávání nahlaste číslo skladištního listu nebo SPZ vozu.
 • Pokud Vaše vozidlo nebylo vybaveno sezonními pneumatikami nebo došlo k jejich opotřebení na minimální povolenou mez stanovenou vyhláškou, nezapomeňte uvést při objednání následující údaje:
  • Vozidlo je provozováno prostřednictvím společnosti Drivalia.
  • Přesný model vozidla (např. ŠKODA Octavia Elegance 1.9TDi) a rok výroby.
  • Rozměr pneu (je uveden na pneumatice vozidla, např. 195/65 R15).
 • Je-li vozidlo vybaveno pneumatikami na hliníkových (litých) discích, budou zimní pneumatiky opatřeny plechovými disky odpovídajícími technickému průkazu vozu.
 • Pokud je vůz vybaven systémem kontroly tlaku v pneumatikách nebo pneumatikami typu „run flat“, oznamte to pracovníkům pneuservisu před výměnou pneumatik.

Co dělat, když chci používat platební tankovací kartu

 • Platební karta je určena k bezhotovostnímu nákupu zboží a služeb u čerpacích stanic v rámci stanovených limitů. Jedná se o zboží a služby nezbytné k provozu vozidla (pohonné hmoty a kapaliny, např. olej, destilovaná voda, nemrznoucí směs).
 • Pokud kartu použijete k úhradě jiného zboží nebo služby, budou vám tyto náklady společností Drivalia přeúčtovány v plné výši včetně DPH a případného poplatku za použití platební karty.
 • Platební kartu chraňte před poškozením, zničením, odcizením, ztrátou či neoprávněným použitím.
 • Platební kartu nenechávejte v opuštěném (zaparkovaném) vozidle.
 • Uchovávejte PIN kód v tajnosti, nepište si ho na platební kartu, její obal nebo jiný předmět uchovávaný spolu s platební kartou.
 • Pokud zadáte při platbě 3 x chybný PIN kód, může dojít k automatické blokaci karty.
 • V případě, že svůj PIN zapomenete, můžete požádat společnost Drivalia o zaslání jeho duplikátu.
 • Služby a zboží nakupujte vždy tam, kde je karta akceptována.
 • Při každém použití karty zadávejte skutečný aktuální stav najetých kilometrů.
 • Dodržujte všechny podmínky a instrukce stanovené výrobcem platební karty pro její používání.
 • Kartu po skončení platnosti znehodnoťte tím, že ji přestřihnete.

Co dělat, když ztratím nebo poškodím tankovací platební kartu

 • Kontaktujte Drivalia a ohlaste nastalou skutečnost. Uveďte číslo platební karty, čas a místo, kde a kdy ke ztrátě nebo odcizení došlo.
 • Ve spolupráci se společností Drivalia zajistěte blokaci platební karty u příslušného dodavatele.
 • V případě potřeby kontaktujte příslušný státní či správní orgán (Policie ČR, Obecní policie, případně orgán jiného státu, pokud dojde k odcizení v zahraničí).
 • Náklady spojené s blokací nebo vydáním nové karty Vám budou přefakturovány.
 • Pokud potřebujete vydat novou kartu, kontaktujte společnost Drivalia na adrese pozadavek.dokumenty@drivalia.com.

Co dělat, když potřebuji zablokovat tankovací platební kartu

 • Telefonicky kontaktujte společnost Drivalia a uveďte číslo karty.

Co dělat, když potřebuji odblokovat tankovací platební kartu

 • Pokud zadáte 3 x po sobě špatné PIN, bude karta odblokována automaticky po 24 hodinách.
 • V případě, že byla karta zablokována na Vaši žádost, je nutné vystavit novou. Kontaktujte proto společnost Drivalia na pozadavek.dokumenty@drivalia.com.

Co dělat, když potřebuji vyrobit novou tankovací platební kartu

 • Kontaktujte společnost Drivalia na adrese pozadavek.dokumenty@drivalia.com.
 • Výroba karty SHELL nebo OMV trvá max. 14 pracovních dní.
 • Nová karta a PIN kód Vám budou zaslány odděleně, při jejich převzetí překontrolujte, že jsou zásilky nepoškozené.
 • Po dobu výroby nové karty plaťte pohonné hmoty v hotovosti.

Co dělat, když potřebuji nový PIN kód k tankovací platební kartě

 • Kontaktujte společnost Drivalia, která zajistí duplikát PIN kódu. E-mailový kontakt je pozadavek.dokumenty@drivalia.com.
 • Doba vystavení karet SHELL a OMV max. 14 pracovních dní.

Co dělat, když mám problém s akceptací tankovací platební karty

 • Zkontrolujte, zda je Vaše tankovací platební karta akceptována touto čerpací stanicí.
 • Zkontrolujte skupinu zboží a nastavení karty. Je možné, že Vaši kartu není možné použít na úhradu zboží a služeb, které si chcete koupit.
 • V případě, že můžete vyloučit výše uvedené možnosti, je karta nejspíš poškozena a její platnost bude obsluhou čerpací stanice prověřena u vydavatele karty. Následně je nutné provést platbu za zboží v hotovosti.
 • Písemně kontaktujte společnost Drivalia, která zajistí výrobu nové karty.

...ztratím, nebo jsou mi odcizeny některé doklady k vozidlu

 • Ztrátu každého dokladu nahlaste společnosti Drivalia na pozadavek.dokumenty@drivalia.com.
 • Osvědčení o registraci vozidla Vám vystaví společnost Drivalia do max. 5 pracovních dnů od zaslání písemné žádosti. Doporučujeme tuto ztrátu nahlásit také Policii ČR kvůli možnému zneužití.
 • Doklad o sjednání povinného ručení (tzv. zelenou kartu) Vám zašle zdarma společnost Drivalia, pokud bylo povinné ručení sjednáno jejím prostřednictvím.
 • Oprávnění k používání vozidla je společností Drivalia vystavováno na klienta (nikoliv na konkrétního řidiče). Do některých zemí je nutné notářské ověření tohoto dokumentu. Na vyžádání Vám jej společnost Drivalia poskytne do 7 pracovních dní.
 • Duplikát servisní knížky nebo klíčů od vozidla si můžete zajistit sami ve smluvním servisu Drivalia.
 • Při ztrátě registrační značky (SPZ) zašlete kopii policejního protokolu (v případě odcizení nebo ztráty pouze jedné SPZ zašlete také druhou SPZ) společnosti Drivalia. Do 5 pracovních dnů Vám společnost zajistí nové registrační značky a související doklady. Po tuto dobu je vozidlo nezpůsobilé provozu, můžete proto využít náhradního vozidla od společnosti Drivalia. Doporučujeme tuto ztrátu nahlásit také Policii ČR kvůli možnému zneužití.
 • V případě poškození nebo ztráty dálničního kuponu můžete nový zakoupit prostřednictvím společnosti Drivalia a následně Vám bude přeúčtován, případně si nový můžete zajistit sami. Při odcizení jen kontrolní části kuponu podejte oznámení na Policii ČR a protokol o ztrátě nebo odcizení vozte po dobu platnosti kuponu s sebou.
 • Nový driver set (černé desky) Vám vystaví společnost Drivalia do 3 pracovních dní. Pokud s deskami ztratíte také všechny doklady, je nutné je konkrétně vyjmenovat operátorovi společnosti Drivalia.

...potřebuji vystavit ekologickou plaketu

 • Kontaktujte společnost Drivalia, která Vám plaketu zajistí do druhého dne za 300 Kč + 1 000 Kč za poplatky nebo do 3 pracovních dní za 300 Kč + 500 Kč za poplatky.
 • V případě, že si chcete plaketu zajistit sami, společnost Drivalia vám zapůjčí velký  technický průkaz.
 • Společnost Drivalia můžete kontaktovat na e-mailu pozadavek.dokumenty@drivalia.com.
 • Informace o tom, do kterých zemí budete ekologickou plaketu potřebovat, najdete na www.dekra.cz.

...vracím auto

Je nutné vrátit společnosti Drivalia spolu s vozidlem také:

 • osvědčení o registraci vozidla,
 • potvrzení o zaplacení povinného ručení tzv. Zelenou kartu,
 • platební tankovací karta (popř. karty),
 • servisní knížky, návody k obsluze,
 • klíče a povinnou výbavu,
 • kód rádia a alarmu,
 • skladištní list nebo sadu pneumatik,
 • záruční listy k doplňkům či příslušenství (např. autorádio, tažné zařízení)
 • „mřížku“ v případě, že jí bylo původně vozidlo vybaveno (a byla v průběhu užívání vozu odmontována). V tomto případě je postačující její uložení v zavazadlovém prostoru.

Tyto dokumenty uživatel nevrací v případě, že vlastníkem vozidla není LP a klient nežádá prodej  ojetého vozu prostřednictvím společnosti LP. Rovněž je neodevzdává v případě, že některé služby (platební tankovací karta) nebyly součástí poskytovaných služeb LP.

Při převzetí ojetého vozidla sepíše pověřený pracovník LP předávací protokol. Aby bylo možné vozidlo prohlédnout a sepsat do protokolu případná poškození, je nutné vozidlo vracet umyté. Vůz by měl mít v nádrži dostatek paliva na dojezd na odstavnou plochu a provedení zkušební jízdy.

Odvoz vozu si objednejte u společnosti Drivalia, a to prostřednictvím formuláře.

Do pěti pracovních dnů od zaslání e-mailu si vozidlo vyzvedne smluvní partner.

Doporučujeme před vrácením vozidla porovnat jeho opotřebení s Manuálem běžného a nadměrného opotřebení.

Upozorňujeme, že Drivalia na vráceném vozidle nic neopravuje, ani neřeší žádné dodatečné pojistné události (poškozené čelní sklo, apod).

Vozidlo se prodává ve stavu, v jakém bylo vráceno.

...chci odkoupit auto

Na následujících řádcích přinášíme stručný popis celé procedury z pohledu žadatelů o odkup.

 1. Zájem o odkup vyznačíte přímo ve formuláři určeném pro objednání svozu vozu na odstavnou plochu (viz výše). V žádosti kromě identifikačních údajů vyplníte posledních šest číslic VIN kódu a počet najetých kilometrů. Ten je důležitý pro stanovení odkupní ceny vozu a neměl by se lišit od skutečného stavu najetých kilometrů při vrácení vozu o více než 5000 km.
 2. Vzápětí budete (a spolu s vámi i váš fleet manažer nebo jiná pověřená osoba ve vaší firmě a také naši kompetentní pracovníci) e-mailem informováni o odkupní ceně vozu. Ta bude na základě vámi zadaných parametrů vygenerována pomocí nezávislého mezinárodního systému společnosti Eurotaxglass´s. K ceně bude připočten už jen standardní smluvní poplatek ve výši 7.000,- Kč. Chceme tím zajistit maximální transparentnost a objektivitu při stanovení ceny, na které někteří z vás v minulosti poukazovali. (Dříve byla odkupní cena vozidla přímo závislá na nejvyšší nabídce v internetové aukci) Vůz je zařazen do aukce teprve v případě, když neakceptujete cenu určenou systémem Eutrotaxglass´s (včetně poplatku) – auto neodkoupíte a poté se prodává vítězi aukce. Odkup po aukci již není možný.
 3. Společně s cenovou nabídkou obdrží všechny zainteresované strany podmínky odkupu. Spolu s nimi dostanou i návrh předvyplněné kupní smlouvy, v níž bude vedle Drivalia a vás jakožto kupujícího uveden jako vedlejší účastník smlouvy také váš zaměstnavatel – tedy náš klient. Jeho podpis na kontraktu je nezbytný.
 4. Na rozhodnutí o tom, jestli s cenou souhlasit a odkup realizovat, budete mít 48 hodin od obdržení e-mailu s nabídkou. Jde tedy o zdvojnásobení dosavadní lhůty. Pokud nám během 48 hodin zašlete naskenovanou podepsanou smlouvu (nezapomeňte přitom na podpis zaměstnavatele – osobou pověřenou jednáním s Drivalia, zároveň je třeba originály smluv doručit klasickou poštou), je možné proces prodeje dokončit.
 5. Vozidlo je na základě vaší žádosti převezeno na odstavnou plochu, kde se provede kontrola skutečného stavu kilometrů. Odkup bude realizován v případě, že se skutečný stav kilometrů nebude lišit o více než 5000 km od údaje uvedeného v žádosti o odkup.  
 6. Pokud údaje o najetých kilometrech budou souhlasit, vyzveme vás k úhradě na základě proforma faktury. Splatnost proforma faktury je pět dnů.
 7. Jakmile bude platba za vůz připsána na účet LP ČR, bude velký technický průkaz zaslán na Dopravní inspektorát k odhlášení na Vaše jméno (lhůta k odhlášení je zákonem stanovená na 10 pracovních dní). Poté budete kontaktováni pracovníky odstavné plochy, že vozidlo včetně kompletní dokumentace je připraveno k vyzvednutí na odstavné ploše.

Formulář pro odkup vozidla naleznete zde.

Poukaz ke každé objednávce!

Součástí objednávek vozů do konce prosince 2021 je nyní i poukaz do Alza.cz, nebo palivová karta OMV..

Vybrat si auto